Oppdrett av kanin til kjæledyr

Mange mennesker som eier et par kaniner vil nok tenke; hvorfor ikke parre dem og få litt flere kaniner? Man kan selge dem og ha det som en grei liten inntekt på siden. Dette er forsåvidt sant, men husk at oppdrett av kaniner, selv i liten skala, er mye arbeid og et stort ansvar. Kaniner er ikke vanskelig å få tak i i dag, så før du setter i gang med avl bør du sjekke hvor mange andre i området ditt som allerede gjør det. Det er meget beklagelig om du setter i gang og først i ettertid blir oppmerksom på at du ikke får solgt kullet. Hva gjør du da? Hvis du føler at du vil avle kaninen din og du virkelig bryr deg om kjæledyret ditt og kaninvelferd generelt, er det viktig å vurdere implikasjonene ved å sette i gang avl.

Ikke driv avl med en syk eller usunn kanin!

Hvis du har en sunn, sterk kanin med fin fargelegging og ingen kjente genetiske defekter eller arvelige helsemessige forhold, så vil avl av den med en annen sunn kanin av samme art bidra til å øke den generelle standarden og den genetiske styrken til denne arten i Norge som helhet. Du bør aldri vurdere å avle en kanin du vet har problemer. En usunn kanin eller en som har genetiske mangler eller arvelige helseproblemer, vil forårsake en hel del merarbeid og du vil være delaktig i å svekke artens gener. Det er viktig å være sikker på dette før du går videre med avl, så er du i tvil bør du kontakte din lokale dyrlege.

Hvordan sette i gang

Når du har bestemt deg for at du skal sette i gang med avl, må du først legge til rette for at kaninen selv kan styre fødsel og mating av de nyfødte. Kaninen er et meget selvstendig dyr og menneskelig innblanding i tiden rundt fødselen kan fort stresse dyret. Så la kaninen fikse dette selv, de vet hva de gjør og har full kontroll.

Grunnleggende veiledning til avl av kaniner

  • Når du er klar til å avle, flytt kvinnen inn i hannens bur, heller enn omvendt. Kvinnelige kaniner kan være ganske territoriale og kan se en innkommende mann som en trussel og reagere aggressivt.
  • La kaninene være sammen for en periode på mellom en halv time og en time. Overvåk dem nøye for tegn på aggresjon eller generell misnøye og vær forberedt på å fjerne kvinnen umiddelbart om dette skjer.
  • Med mindre du tar din kanin med til veterinæren, er det ingen idiotsikker måte å kunne vite om de har unnfanget eller ikke. Generelt kan man si om en kanin er gravid 21 dager etter unnfangelse.
  • Du må ikke presse kaninen på magen for å sjekke om du kjenner et foster. Dette kan skade både kaninen og fosteret.
  • Hvis kaninen etter to uker ikke har begynt å legge på seg og begynne å bygge et rede, er det lite trolig at hun er gravid.
  • Sørg for at kaninen har godt med strå, gamle klær etc, så hun selv kan lage et trygt og varmt rede til de små.
  • Ikke plag kaninen under graviditeten, la henne være alene for å håndtere graviditeten naturlig, uten ekstra stress.
  • Husk at kaniner vil bli defensive og territoriale når de er gravide, så se etter dette og ikke fortsett å plag den om den viser misnøye.
  • Kaninen vil kreve betydelig høyere mengder mat mens hun er gravid og etter fødselen. Du kan også øke nivået på ferske grønnsaker, men pass på at dette ikke fører til diaré eller magesår.
  • Når de nyfødte er rundt ti dager gamle, vil de begynne å åpne øynene og vise interesse for den maten som moren spiser. På dette stadiet bør du begynne å håndtere dem og få dem til å være vant til folk, hvis du ikke allerede har gjort det.
Privacy Policy